71ον Καϊμακλίου

Η καλύτερη προσκοπική παρέα...

 
Πληροφορίες για την Κοινότητα

scout towerΞεκινώντας από την αγέλη που τις αποφάσεις τις παίρνει το επιτελείο και τα λυκόπουλα ενημερώνονται μέσα από το συμβούλιο τιμής, συνεχίζοντας στην ομάδα που το συμβούλιο τιμής παίρνει τις αποφάσεις, φτάνουμε στην κοινότητα ανιχνευτών που η ίδια η κοινότητα έχει τον έλεγχο. Εδώ, στην κοινότητα, που αποτελείται από παιδιά 15 - 17 χρονών (πρώτη και δευτέρα λυκείου), τα ίδια τα μέλη της κοινότητας αποφασίζουν για το πρόγραμμα και ο αρχηγός επιβλέπει και εγκρίνει.

Όλες οι δράσεις και οι δραστηριότητες προετοιμάζονται και οργανώνονται από τους ίδιους τους ανιχνευτές. Η κοινότητα υποδιαιρείται σε ομίλους, οι οποίοι έχουν ο καθένας τον πρώτο και δεύτερο τους. Οι πρώτοι και οι δεύτεροι των ομίλων εκλέγονται από ολόκληρη την κοινότητα, στη γενική συνέλευση. Τις αποφάσεις στην κοινότητα, τις παίρνουν οι πρώτοι και οι δεύτεροι του ομίλου, σε συνεργασία με τον αρχηγό.

Οι μεγάλοι ανιχνευτές, δευτέρα λυκείου, βοηθούν στα άλλα δύο τμήματα (αγέλη και ομάδα) σε περίπτωση που χρειάζεται βοήθεια. Αυτό γίνεται για να προετοιμάστουν οι ανιχνευτές για την ευθύνη που θα αναλάβουν τον επόμενο χρόνο όταν θα μπουν στα τμήματα αρχικά σαν βοηθοί, και στη συνέχεια σαν βαθμοφόροι.