71ον Καϊμακλίου

Η καλύτερη προσκοπική παρέα...

 
Πληροφορίες για την Αγέλη

scout signΗ Αγέλη Λυκοπούλων αποτελείται από παιδιά 6 - 10 χρονών, ή δευτέρα μέχρι πέμπτη τάξη του δημοτικού. Εδώ τα παιδιά χωρίζονται σε εξάδες οι οποίες φέρουν τα ονόματα χρωμάτων. Η κάθε εξάδα έχει τον πρώτο (ή εξάρχη) και τον δεύτερο της εξάδας. Οι πρώτοι και οι δεύτεροι των εξάδων επιλέγονται από το επιτελείο βαθμοφόρων της Αγέλη.

Το επιτελείο, αποτελείται από τον Αρχηγό Αγέλη (ή Ακέλα), υπαρχηγούς και βοηθούς. Το επιτελείο είναι το μέρος της Αγέλης που αποφασίζει και προετοιμάζει το πρόγραμμα, και τα λυκόπουλα ενημερώνονται μέσα από το Συμβούλιο Τιμής της Αγέλης. Το Συμβούλιο Τιμής απαρτίζεται από τους πρώτους και τους δεύτερους των εξάδων, και το επιτελείο της Αγέλης.